Assistentes

    Home / Assistentes

Assistentes

De assistentes Karin, Lieske, Linda, Ana, Esther, Jolanda, Helga, Cindy, Pauline, Kim en baliemedewerksters:Ida en Helga zijn het eerste aanspreekpunt binnen het Helius MC gezondheidscentrum.

De assistentes zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-17:00. U kunt bij hen terecht voor:
– Het maken van een afspraak op het spreekuur .
– Het aanvragen van een huisbezoek (telefonisch voor 10.00 uur)
– Het opvragen van uitslagen van onderzoeken.
– Het vragen van medische informatie en voorlichting.

Tussen 12:00 – 13:00 uur is de assistente telefonisch niet bereikbaar voor het doorgeven van uitslagen.

Assistente spreekuur
De assistentes hebben ook een eigen spreekuur dagelijks van 11:00-11:40 en van 16:00-16:40 voor bijvoorbeeld:
– Verwijderen van hechtingen.
– Injecties geven.
– Uitspuiten van oren.
– Wratten aanstippen met stikstof.
– Wondverzorging.
– Reizigersvaccinaties.
– ECG (hartfilmpjes).


Maak hiervoor wel altijd een afspraak!

Ook kan de assistente urineonderzoek uitvoeren, bij een vermoeden van een blaasontsteking. De urine moet dan wel opgevangen worden in de daarvoor bestemde urinepotjes, en ’s ochtends voor 10.00 uur ingeleverd worden.

Aan de balie kunt u ook de gehele dag terecht van 8:00-17:00 .
U kunt bij de baliemedewerksters terecht voor:
– Het aanvragen van een recept of verwijsbrief (niet meteen meenemen omdat de huisarts akkoord moet zijn).
– Medische informatie en voorlichting.
– Wijzigingen in uw adres en/of verzekeringsgegevens.
– Algemene informatie over Helius MC.