Spoed, aanvragen consulten, visites en recepten

    Home / Spoed, aanvragen consulten, visites en recepten

Spoed, aanvragen consulten, visites en recepten

De huisartsenpraktijk is elke werkdag geopend van 8:00-17:00. 

Spoed
Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u direct bij ons terecht. Bel, indien mogelijk, dat u eraan komt. 
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u voor spoed naar de huisartsenpost in Spijkenisse: 0181-627055.
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Afspraken maken
U kunt de huisarts uitsluitend op afspraak bezoeken. Bel daarvoor 0181–396500. Verwacht u langer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dit dan door aan de assistentes, zodat zij hier rekening mee kunnen houden met het inplannen van de afspraak.

Huisbezoek
Huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen. U kunt dit in overleg met de assistentes aanvragen voor 10 uur. Deze bezoeken worden door artsen afgelegd tussen 11:00-13:00.

Herhalingsrecepten
De receptenlijn is 24 uur bereikbaar onder telefoonnummer 0181-338367. Spreekt u de recepten op een werkdag voor 08:00 uur in, dan kunt u ze twee werkdagen daarna ophalen in de apotheek. De receptenlijn wordt tussen 08:00 en 10:00 uur afgeluisterd, u kunt dan geen bericht inspreken.

Niet op een afspraak verschijnen
Het gebeurt helaas steeds vaker, dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Dat is erg vervelend want de tijd die de arts heeft ingeruimd had gebruikt kunnen worden voor een afspraak van een andere patiënt. Daarnaast is het zo, dat wij de kosten van het consult niet in rekening kunnen brengen bij uw zorgverzekeraar.

Om het fenomeen van “niet-verschijnen” en de hierdoor voor ons stijgende kosten terug te dringen zien wij ons helaas genoodzaakt de kosten van het niet-verschijnen, het z.g. no-show-consult, bij u in rekening te brengen.

De kosten hiervan bedragen:
A) Een enkel consult: € 15,-
B) Een dubbel consult: € 30,-

Dit geldt zowel voor een consult bij de arts alsook bij de praktijkondersteuner en doktersassistente.

Wanneer brengen wij de kosten bij u in rekening:
A) U heeft een afspraak gemaakt en komt niet opdagen.
B) U heeft een afspraak gemaakt en belt deze binnen 12 uur vóór de afspraak af, tenzij u een plausibele verklaring heeft. (b.v. een onverwachte gebeurtenis waardoor u verhinderd bent)

Uiteraard hopen wij, dat u uw medewerking wilt verlenen dit fenomeen zoveel mogelijk terug te dringen, zodat de schaarse capaciteit zo optimaal ingezet kan worden.