Ons team

    Home / Ons team

Ons teamDe huisartsen

In het Helius MC gezondheidscentrum werken de volgende huisartsen:
Dr. A.C. de Jongh, dhr. E.J. Landweer, dhr. M. Karimi, mevr. G.D. de Jongh, mevr. F.N. Brommet

Tevens hebben wij regelmatig een huisarts in opleiding en/of een co-assistent in de praktijk die onder toezicht van één van de huisartsen werkzaam is.

Assistentes
De assistentes Karin, Lieske, Betty, Linda, Esther, Helga, Ana, Kim, Jolanda, Cindy, Pauline, Kim en baliemedewerkster Ida en Helga zijn het eerste aanspreekpunt binnen het Helius MC gezondheidscentrum.
De assistentes zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-17:00. U kunt bij hen terecht voor:
– Het maken van een afspraak op het spreekuur .
– Het aanvragen van een huisbezoek (telefonisch voor 10.00 uur)
– Het opvragen van uitslagen van onderzoeken.
– Het vragen van medische informatie en voorlichting.

Tussen 12:00 – 13:00 uur is de praktijk voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

Aan de balie kunt u ook de gehele dag terecht van 8:00-17:00 .
U kunt bij de baliemedewerksters terecht voor:
– Wijzigingen in uw adres en/of verzekeringsgegevens.
– Algemene informatie over Helius MC.

Assistente spreekuur
De assistentes hebben ook een eigen spreekuur dagelijks van 11:00-11:50 en van 15:30-16:30 voor bijvoorbeeld:
– Verwijderen van hechtingen.
–  Injecties geven.
–  Uitspuiten van oren.
–  Wratten aanstippen met stikstof.
–  Wondverzorging.
–  ECG (hartfilmpjes).

Maak hiervoor wel altijd een afspraak!

Ook kan de assistente urineonderzoek uitvoeren, bij een vermoeden van een blaasontsteking. De urine moet dan wel opgevangen worden in de daarvoor bestemde urinepotjes, en ’s ochtends voor 10.00 uur ingeleverd worden.

Praktijkondersteuners-GGZ.
De praktijksteuners-GGZ, Paula en Angelique, zijn bij ons in de praktijk werkzaam. Zij bieden ondersteuning bij (mogelijke) psychische en/of psychosociale problemen. U kunt daarbij denken aan:
– Somberheid, vermoeden van depressie.
– Angst- en spanningsklachten.
– Verlies van een dierbare.
– Opvoedkundige problematiek.
– relationele problemen in het gezin of daarbuiten.
– Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving.

Om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner-GGZ, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.