Ons team

Home / Ons team


De huisartsen

In het Helius MC gezondheidscentrum werken de volgende huisartsen:
Dhr. A.C. de Jongh, dhr. F.P. Brosterhaus, dhr. E.J. Landweer, dhr. M. Karimi.

Tevens hebben wij regelmatig een huisarts in opleiding en/of een co-assistent in de praktijk  die onder toezicht van één van de huisartsen werkzaam is.

Assistentes
De assistentes Karin, Lieske, Betty, Linda, Leotine, Ana, Esther, Jolanda, en Arike en de baliemedewerkster Ida zijn het eerste aanspreekpunt binnen het Helius MC gezondheidscentrum.
De assistentes zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-17:00. U kunt bij hen terecht voor:
– Het maken van een afspraak op het spreekuur .
– Het aanvragen van een huisbezoek (telefonisch voor 10.00 uur)
– Het opvragen van uitslagen van onderzoeken.
– Het vragen van medische informatie en voorlichting.

Tussen 12:00 – 13:00 uur is de assistente telefonisch niet bereikbaar voor het doorgeven van uitslagen.

Aan de balie kunt u ook de gehele dag terecht van 8:00-17:00 .
U kunt bij de baliemedewerksters terecht voor:
– Het maken van afspraken met een huisarts.
– Wijzigingen in uw adres en/of verzekeringsgegevens.
– Algemene informatie over Helius MC.

Assistente spreekuur
De assistentes hebben ook een eigen spreekuur dagelijks van 11:00-11:45 en van 16:00-16:45 voor bijvoorbeeld:
– Verwijderen van hechtingen.
–  Injecties geven.
–  Uitspuiten van oren.
–  Wratten aanstippen met stikstof.
–  Wondverzorging.
–  Reizigersvaccinaties.
–  ECG (hartfilmpjes).

Maak hiervoor wel altijd een afspraak!

Ook kan de assistente urineonderzoek uitvoeren, bij een vermoeden van een blaasontsteking. De urine moet dan wel opgevangen worden in de daarvoor bestemde urinepotjes, en ‘s ochtends voor 10.00 uur ingeleverd worden.

Praktijkondersteuners-GGZ.
De praktijksteuners-GGZ, Tara en Barbara, zijn bij ons in de praktijk werkzaam. Zij bieden ondersteuning bij (mogelijke) psychische en/of psychosociale problemen. U kunt daarbij denken aan:
– Somberheid, vermoeden van depressie.
– Angst- en spanningsklachten.
– Verlies van een dierbare.
– Opvoedkundige problematiek.
– relationele problemen in het gezin of daarbuiten.
– Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving.

Om een afspraak te maken bij een van de praktijkondersteuners-GGZ, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.