Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijkondersteuner GGZ vragen om u verder te helpen.

Bijvoorbeeld met de verheldering van uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat. Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim.

De POHGGZ kan dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen.
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing.
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De huisarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de POH-GGZ.