Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld door Huisartsenpraktijk Helius MC. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist of up-to-date is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Huisartsenpraktijk Helius MC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Dit geldt ook voor mogelijke schade die kan ontstaan door het gebruik van externe websites die door middel van links op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Intellectuele Eigendom

De teksten, afbeeldingen, logo’s en overige content op deze website zijn eigendom van Huisartsenpraktijk Helius MC en zijn beschermd onder de Nederlandse en internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Huisartsenpraktijk Helius MC enig materiaal te kopiëren, reproduceren of te verspreiden.

Wijzigingen en vragen

Huisartsenpraktijk Helius MC behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is aan te raden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Heeft u vragen over onze disclaimer, neem dan contact met ons op.

Toepasselijk Recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.