Afspraak maken en visite’s aanvragen.

Home / Afspraak maken en visite’s aanvragen.

Afspraken maken
Iedere ochtend en middag zijn er spreekuren. Een afspraak duurt 10 minuten per persoon, er wordt naar gestreefd dit te handhaven om wachttijden voor andere patiënten te vermijden. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u een langere afspraak maken.
Bel voor afspraken naar de assistente: 0187–482710.

Niet verschijnen.
Het gebeurt helaas steeds vaker, dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Dat is erg vervelend want de tijd die de arts heeft ingeruimd had gebruikt kunnen worden voor een afspraak van een andere patiënt. Daarnaast is het zo, dat wij de kosten van het consult niet in rekening kunnen brengen bij uw zorgverzekeraar.

Om het fenomeen van “niet-verschijnen” en de hierdoor voor ons stijgende kosten terug te dringen zien wij ons helaas genoodzaakt de kosten van het niet-verschijnen, het z.g. no-show-consult, bij u in rekening te brengen.

In 2017 bedragen de kosten voor:
A) Een enkel consult: € 15,-
B) Een dubbel consult: € 30,-

Dit geldt zowel voor een consult bij de arts alsook bij de praktijkondersteuner en doktersassistente.

Wanneer brengen wij de kosten bij u in rekening:
A) U heeft een afspraak gemaakt en komt niet opdagen.
B) U heeft een afspraak gemaakt en belt deze binnen 12 uur vóór de afspraak af, tenzij u een plausibele verklaring heeft. (b.v. een onverwachte gebeurtenis waardoor u verhinderd bent)

Uiteraard hopen wij, dat u uw medewerking wilt verlenen dit fenomeen zoveel mogelijk terug te dringen, zodat de schaarse capaciteit zo optimaal ingezet kan worden.

Huisbezoek
Huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur kunnen komen. U kunt dit in overleg met de assistentes aanvragen voor 10:00 uur. Deze bezoeken worden door artsen afgelegd tussen 11:00-13:00.

Avond, nacht en weekenddienst huisartsenpost
Na 17.00, in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost ’t Hellegat in Dirksland 0187-480447.

Eerste hulp bij verwondingen
Voor eerste hulp bij verwondingen kunt u direct bij uw huisarts terecht. Bel, indien mogelijk, dat u eraan komt.

Spoed
Voor spoedgevallen op werkdagen kunt u direct bij ons terecht:
telefoonnummer spoedlijn: 0187-470020.